Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Als het gebouw dan niet aan de eisen voldoet mag het niet meer gebruikt worden. Hoe zorg je voor een duurzame lift of roltrap?